Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Mistrzowski tutoring – zaproszenie dla studentów – dodatkowa rekrutacja

Szanowna Studentko, szanowny Studencie,

w trwającym semestrze zimowym 2020/2021 serdecznie Cię zapraszamy do udziału w wyjątkowej formie zajęć, jaką są zajęcia tutorskie prowadzone przez mistrzów dydaktyki. Mistrzami dydaktyki są nauczyciele akademiccy naszej Uczelni, którzy zostali przygotowani i mają doświadczenie w tym, aby jak najlepiej realizować tutoring akademicki i rozwojowy. To także uczestnicy projektów „Mistrzowie dydaktyki” i „Mistrzowie dydaktyki – reedycja” realizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w których udział bierze nasza Uczelnia.

Tutoring to możliwość efektywnej i bardzo satysfakcjonującej pracy realizowanej w formule „jeden na jeden” (tutora ze studentem), która pozwala wydobyć i wzmocnić potencjał studenta. To także szansa na doświadczenie niezapomnianego przeżycia, zasmakowania w atmosferze owianych legendą tutoriali Uniwersytetów w Oksford czy Cambridge. Dzięki zaangażowaniu i otwartości tutorów UJD, taka możliwość jest w zasięgu Twojej ręki.

Zajęcia, które proponujemy w ramach projektów „Mistrzowie dydaktyki” i „Mistrzowie dydaktyki – reedycja” realizowane są w oparciu o przedmioty swobodnego wyboru – ogólnouczelniane z tutoringiem (PSW-OT). Są zatem przedmiotami na zaliczenie, znajdują się w tokach studiów i mogą być realizowane w innowacyjnej formule. W ramach PSW-OT istnieje możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza tematów, które zaproponowane są przez nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie wydziały naszej Uczelni (nazwy tych przedmiotów wraz z sylwetkami samych tutorów znajdują się w na stronie http://www.ujd.edu.pl/articles/view/tutoring). Można zatem wybrać przedmiot, który jest bardzo bliski kierunkowi, który studiujesz, albo taki, który jest zupełnie od niego odległy. To Twój wybór, uzależniony od pasji i zainteresowań. Co ważne, tutoriale realizowane w tych dwóch projektach różnią się i są przeznaczone dla nieco innych odbiorców.

Tutoriale w ramach projektu „Mistrzowie dydaktyki – reedycja”:

 • trwają 15 godzin w semestrze i są realizowane łącznie przez ten i kolejne 3 semestry;
 • mają 1 punkt ECTS za każdy semestr,
 • realizowane są przez cały ten czas przez tego samego tutora,
 • pozwalają zapisać się tylko raz i zrealizować wszystkie godziny przedmiotów swobodnego wyboru obowiązkowych w toku studiów w ciekawej formule,
 • są przeznaczone wyłącznie dla studentów obecnego II roku studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich mających średnią z pierwszego semestru minimum 4,5 (ewentualnie semestru poprzedzającego przystąpienie do projektu) lub studentów II roku jednolitych studiów magisterskich ze wskazaną średnią z semestru zimowego lub letniego.
 • są przeznaczone dla studentów mogących poszczycić się dodatkowymi osiągnięciami w zakresie nauki, sportu czy sztuki (choć nie jest to warunek konieczny),
 • kończą się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa w projekcie.

W każdym przypadku grupy tutorskie tworzy trójka (w uzasadnionych przypadkach dwójka) studentów.

W celu omówienia szczegółów, jak również ustalenia wyboru PSW (tutor, przedmiot) proszę o zgłoszenie się do dr Katarzyny Zalas: k.zalas@ujd.edu.pl. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się tutaj: http://www.wns.ujd.edu.pl/kp/art,56,dokumenty-rekrutacyjne-i-regulamin-projektu-mistrzowie-dydaktyki-reedycja.

Liczba miejsc ograniczona! Serdecznie zapraszamy!

Opracowała: Katarzyna Zalas

8 grudnia 2020

Czytaj więcej o: Mistrzowski tutoring – zaproszenie dla studentów – dodatkowa rekrutacja

Podstawy Edukacji na liście ERIH PLUS

Z radością informujemy, ze czasopismo naukowe "Podstawy Edukacji" zostało przyjęte do bazy ERIH PLUS - European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences. ERIH PLUS to ogólnodostępny indeks czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych, tworzony przez Norwegian Center for Research Data. Aktualnie obejmuje ponad 7000 tytułów czasopism naukowych. 

Podstawowa zasada - ERIH PLUS nie indeksuje czasopism, które istnieją krócej niż 2 lata. Inne wymogi przyjęcia do tej bazy to:
 1. czasopismo musi mieć ustaloną i opisaną na stronie www procedurę recenzowania (recenzje zewnętrzne dokonywane przez niezależnych ekspertów).
 2. komitet redakcyjny musi być wymieniony wraz z podaniem afiliacji wszystkich członków (uniwersyty, niezależne instytuty badawcze).
 3. czasopismo musi posiadać ważny numer ISSN.
 4. wszystkie oryginalne artykuły muszą zawierać streszczenia w języku angielskim (lub innym przyjętym w danej dyscyplinie). Abstrakty powinny być dostępne online.
 5. ERIH PLUS wymaga informacji o afiliacji autora i wszystkich jego artykułów z ostatnich 2 lat. Zachęca również do podawania adresu mailowego lub pocztowego autorów.
 6. nie więcej niż 2/3 autorów może pochodzić z tej samej instytucji. Czasopisma, których autorstwo zostanie określone jako lokalne, nie będą indeksowane w ERIH. Podczas oceniania poziomu umiędzynarodowienia będą brane pod uwagę 2 ostatnie lata (tylko prace oryginalne – tłumaczenia nie będą uwzględniane).
 
Opracował: Karol Motyl

7 grudnia 2020

Czytaj więcej o: Podstawy Edukacji na liście ERIH PLUS

Bezpłatny, internetowy kurs języka migowego

Info o PJM MOOC

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym, internetowym kursie języka migowego dostępnym na platformie navoica.pl.
Bezpośredni link do kursu - https://navoica.pl/courses/course-v1:UJD+KPJM1+2020_1/about

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:
 • chcą nauczyć się komunikować w naturalnym języku migowym;
 • w swoim miejscu pracy mają kontakt z osobami niesłyszącymi (m.in. pracownicy administracji, podmiotów leczniczych, jednostek policji, straży pożarnej, straży gminnej, służb społecznych, systemu oświaty, pracownicy instytucji związanych z turystyką i rekreacją);
 • chcą uzyskać dodatkowe kompetencje;
 • członkiem ich rodzin lub w ich otoczeniu społecznym jest osoba niesłysząca.
W kursie mogą uczestniczyć osoby niesłyszące lub niedosłyszące, które do tej pory nie posługiwały się polskim językiem migowym.
Kurs jest realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w projekcie „„Masowy, otwarty kurs polskiego języka migowego na poziomie podstawowym” nr projektu: POWR.03.01.00-00-W037/18 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 

23 października 2020

Czytaj więcej o: Bezpłatny, internetowy kurs języka migowego

Studiuj pedagogikę w UJD

Pedagogika

studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, profil ogólnoakademicki

 

Opracował: Karol Motyl

30 czerwca 2020

Czytaj więcej o: Studiuj pedagogikę w UJD

Supernova! Rozbłyśnijmy nauką

 

"Nauka jest bliżej!" To hasło przyświeca nowemu newsletterowi "Supernova", redagowanemu przez organizatorów Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice. "Supernova" ma za zadanie zabrać czytelników w podróż w najodleglejsze zakamarki naukowych wszechświatów. Znajdą w niej informacje zarówno o wydarzeniach ŚFN, webinarach, artykułach naukowych, jak i teksty i wypowiedzi naukowców. To niezapomniana podróż, która właśnie się zaczyna – więc skorzystaj z szansy i pochwal się swoimi naukowymi osiągnięciami. Nie zostawaj w cieniu - napisz, bo warto!

Jeśli ktoś z Państwa chciałby zaprezentować szerokiemu gronu odbiorców swoje przedsięwzięcia badawcze, zachęcamy do kontaktu. Teksty do 800 znaków, charakteryzujące działania naukowe, prosimy przesyłać do dra Karola Motyla, pełniącego funkcję Rzecznika Nauki UJD oraz Koordynatora merytorycznego Ślaskiego Festiwalu Nauki Katowice. 

27 czerwca 2020

Czytaj więcej o: Supernova! Rozbłyśnijmy nauką

Pedagogika międzykulturowa z mediacją

 

Studiuj na nowym kierunku

PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA Z MEDIACJĄ

 

25 czerwca 2020

Czytaj więcej o: Pedagogika międzykulturowa z mediacją

Wpis na listę badaczy European Association for Transactional Analysis

Miło nam poinformować, że dr Karol Motyl, pracownik Katedry Pedagogiki UJD oraz członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej UJD, został wpisany na międzynarodową listę badaczy analizy transakcyjnej przez Europejskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej (EATA - European Association for Transactional Analysis).

Europejskie Towarzystwo Analizy Transakcyjnej (EATA) zostało założone 16 lipca 1976 roku w celu konsolidacji licznych działań szkoleniowych z zakresu analizy transakcyjnej w Europie i nadania im ujednoliconej struktury, zapewniając w ten sposób bardzo wysoką jakość oraz spójne i powszechnie obowiązujące standardy prowadzonych kursów.

Celem Europejskiego Stowarzyszenia Analiz Transakcyjnych (EATA) jest m. in. promowanie wiedzy i badań dotyczących analizy transakcyjnej, rozwijanie teorii AT i opracowania standardów postępowania badawczego i terapeutycznego a także promowanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie AT. Obecnie w skład EATA wchodzi 44 stowarzyszeń i ponad 7550 członków z 28 krajach europejskich.

 

Opracował: Karol Motyl

24 czerwca 2020

Czytaj więcej o: Wpis na listę badaczy European Association for Transactional Analysis

Wykład on-line "Gry i zabawy dzieci i młodzieży w Polsce na początku XX wieku"

Bardzo serdecznie zapraszamy do obejrzenia drugiego wykładu on-line zaprezentowanego przez mgra Krzysztofa Kościańskiego, pracownika Katedry Pedagogiki UJD. Nosi on tytuł "Gry i zabawy dzieci i młodzieży w Polsce na początku XX wieku". W jego ramach zaprezentowane są m. in. konkretne gry i zabawy wraz z ich podziałem a także sylwetki osób, które popularyzowały tą formę aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.

Warto zaznaczyć, że zainteresowania naukowo-badawcze mgr. Krzysztofa Kościańskiego dotyczą między innymi historii kultury fizycznej oraz teorii i metodyki wychowania fizycznego.

 

 

Opracował: Karol Motyl

22 czerwca 2020

Czytaj więcej o: Wykład on-line "Gry i zabawy dzieci i młodzieży w Polsce na początku XX wieku"

Dr Anna Irasiak - "Twarzą Przyszłości" miasta Częstochowy

Z radością informujemy, że dr Anna Irasiak - pracownik naszej Katedry - została "Twarzą Przyszłości" Częstochowy. Dr Anna Irasiak popularyzuje wiedzę na temat polskiego języka migowego i kultury osób niesłyszących prowadząc wykłady otwarte oraz szkolenia. Działa też na rzecz dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami.

Anna Irasiak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Pracuje na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie realizuje projekty naukowe i dydaktyczne związane z kształceniem przyszłych nauczycieli, językiem migowym i dostępnością uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jest tłumaczem biegłym języka migowego. Współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Ludziom Głuchym „Bratnia Dłoń”.

 Źródło: http://twarze.czestochowa.pl/

Opracowała: Magdalena Okwiet
Zamieścił: Karol Motyl

22 czerwca 2020

Czytaj więcej o: Dr Anna Irasiak - "Twarzą Przyszłości" miasta Częstochowy

Awans naukowy

Edyta Januszewska – pracownik Katedry Pedagogiki UJD - uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny pedagogika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Zainteresowania naukowe i badawcze dr hab. Edyty Januszewskiej obejmują przeze wszystkim problematykę dzieci wojny, dzieci żołnierzy i dzieci uchodźców a w szczególności proces akulturacji imigrantów w Polsce, socjalizację dzieci uchodźczych w polskich warunkach, dzieci uchodźców w polskiej szkole oraz w krajach Bliskiego Wschodu.

 

Opracował: Karol Motyl

18 czerwca 2020

Czytaj więcej o: Awans naukowy

Aktualnie otwarte konkursy NCN

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac empirycznych lub teoretycznych mających przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

 

Do ustawowych zadań Narodowego Centrum Nauki należy finansowanie badań podstawowych. Realizując te zadania, Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych. Aktualnie otwarte konkursy to:

 

Zamieścił: Karol Motyl

17 czerwca 2020

Czytaj więcej o: Aktualnie otwarte konkursy NCN

Prestiżowe zestawienie najlepszych uczelni świata - QS World University Ranking

Niedawno ukazało się prestiżowe zestawienie najlepszych uczelni świata - QS World University Ranking. Znalazło się w nim 15 uczelni z naszego kraju.

Ranking znajduje się na stronie: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021

 

Ranking QS, który jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych i prestiżowych rankingów, opiera się na kilku parametrach, w których oceniana jest aktywność uczelni. Są to: reputacja uczelni w środowisku akademickim (waga 40%), reputacja uczelni wśród pracodawców (waga 10%), stosunek liczby wykładowców do liczby studentów (waga 20%), znormalizowana liczba cytowań przypadająca na pracownika (waga 20%), odsetek pracowników z zagranicy (waga 5%), odsetek studentów z zagranicy (waga 5%).

Źródło: https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/uam-wsrod-15-polskich-uczelni-w-qs-world-university-ranking

Opracował: Karol Motyl

17 czerwca 2020

Czytaj więcej o: Prestiżowe zestawienie najlepszych uczelni świata - QS World University Ranking